Sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji European Vulture Conference

  Sudjelovali smo na međunarodnoj konferenciji European Vulture Conference

  Od 14. do 17. studenog sudjelovali smo na međunarodnoj "Europskoj konferenciji o strvinarima" s partnerima u sklopu aktivnosti na EU projektu LIFE SUPport.

  Ovu konferenciju su, po tek drugi put nakon 2019. godine, organizirali naši partneri na LIFE projektu, the Vulture Conservation Fund (VCF) sa sjedištem u Nizozemskoj. VCF je vodeća svjetska organizacija isključivo posvećena zaštiti, očuvanju i obnovi četiri europske vrste strvinara.

  Održana u Cáceresu u Španjolskoj, konferencija je dio naših aktivnosti umrežavanja s drugim organizacijama i projektima sličnog obuhvata i tema. Uz Poljoprivrednu zadrugu Otok Krk, sudjelovali su predstavnici partnerskih organizacija Udruge BIOM i Javne ustanove Priroda.

  Okupilo se više od 370 stručnjaka i studenata iz cijelog svijeta, što je bila izvanredno korisna prilika za prikupljanje te razmjenu znanja i iskustava u očuvanju i upravljanju različitim vrstama strvinara (Slika 1). Tako smo doznali da se sve vrste strvinara, čak i one iz takozvanog "novog svijeta", suočavaju sa sličnim prijetnjama kojima se i mi bavimo u našem dnevnom radu i u sklopu projekta LIFE SUPport: nedostatak hrane, trovanje i elektrokucija i uznemiravanje.

  Uklanjanja strvina iz okoliša i napuštanje tradicionalnog ekstenzivnog ovčarstva doveo je do pada prirodno dostupne hrane za lešinare u cijelom svijetu. Glavna hrana kvarnerskih supova su također strvine ovaca čiji se broj u zadnjem desetljeću značajno smanjio. Nedostatak hrane u prirodi trenutno se kompenzira hranilištima za supove, a kroz ovaj projekt povećat će se dostupnost i količina hrane. Izgradit će se novo dopunsko hranilište na Krku kojim će upravljati PZ Otok Krk. 

  DSC 0023

  Slika 1. Na Konferenciji u kulturnom centru prisustvovalo je više od 370 ljudi iz cijelog svijeta.

  Važan razlog odustajanja uzgajivača u cijelom svijetu od bavljenja stočarstvom je šteta koju njihovim stadima nanosi alohtona divljač ili predatori poput vuka. To je ujedno i motiv za postavljanje otrovnih mamaca od kojih često u alarmantnom broju stradavaju i ugroženi lešinari. Za očuvanje lešinara i njihove hrane zato je ključna suradnja s lokalnim stočarima i lovačkim društvima, ali i javnim tijelima na svim razinama -  aktivnosti koje će se nastaviti razvijati za vrijeme trajanja projekta.

  Program je obuhvaćao prezentacije, radionice, izlaganja radova i rasprave koje pokrivaju najnovija istraživanja i napore u očuvanju i biologiji strvinara. Glavni govornici, priznati lideri u svom području, pružili su nam perspektive o različitim temama od genetike do kompleksnog suživota strvinara i ljudi po regijama svijeta. Osim njih, i drugi predavači i izlagači dali su poglede inicijativa zaštite i proučavanja strvinara na lokalnim i nacionalnim razinama diljem Europe te izglede za njihov dugoročni uspjeh.

  Zadnji dan konferencije bio je posvećen terenskom izletu promatranje brojnih vrsta ptica u očuvanim staništima oko Cáceresa i šire regije Extremadure. Radi se većinski poljoprivrednom području s mozaikom raznolikih otvorenih travnjačkih, stepskih i polušumskih staništa i obrađenih ravnica. Jedno od najzanimljivijih staništa su svakako i španjolska savana ili dehesa.To su otvoreni dijelovi šuma hrasta crnike (rijetko hrasta plutnjaka ili uskolisnog jasena), koji izgledom podsjećaju na parkove. Dehesa je važno stanište za divlje životinje, formirano, baš kao i naši krški pašnjaci, ljudskom aktivnošću tijekom mnogih stoljeća i njime se upravlja na održiv način (Slika 2).

  DSC 0192

  Slika 2. Dehesa

  Lokacija konferencije nije mogla biti bolja budući da Španjolska ima najveću i najraznovrsniju populaciju strvinara u Europi. Razlog tomu su svakako dobre i inovativne zakonske regulative kojima se osigurava dovoljno prirodne hrane za ptice, provode se detaljne policijske istrage u slučajevima trovanja i surađuje se s poljoprivrednicima i lovcima.

  Konferencija je bila jedinstvena prilika za razmjenu iskustava i znanja te učenje od drugih provoditelja LIFE projekata sa sličnim izazovima, kao i za promociju naših aktivnosti. Sudjelovanje na konferenciji proširilo je našu mrežu poznanstva i pomoći će u unošenju ideja u druge prioritetne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

   

  Projekt LIFE SUPport za cilj ima poboljšati uvjete za razmnožavanje i preživljavanje posljednje preostale populacije bjeloglavih supova (Gyps fulvus) u Hrvatskoj, koja se nalazi na kvarnerskim otocima.

  Partnerstvo projekta LIFE SUPport čine Udruga BIOM kao vodeći partner te Javna ustanova “Priroda” koja vodi Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli, Poljoprivredna zadruga “Otok Krk”, HEP-ODS i the Vulture Conservation Foundation. Pridruženi partner je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

  Vrijednost projekta je 2.159.598 eura, od čega se 60% financira iz programa LIFE Europske unije, a projekt će se provoditi do prosinca 2027. godine. Dio sufinanciranja osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.