PZOK poštuje pravo na zaštitu osobnih podataka kao temeljno pravo zaštitu legitimnih interesa pojedinca u svrhu sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka. PZOK će osobne podatke korisnika i kupaca web trgovine korisitit isključivo sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679. 

  Kupci su putem Općih uvjeta poslovanja i Politike privatnosti PZOK informirani o tome kako prikupljamo i koristimo osobne podatke te kako te postupke mogu nadzirati i ostvarivati svoja prava. Poveznica o politici privatnosti i zaštiti privatnih podataka se nalazi na dnu svake stranice PZOK i dostupne su na uvid prilikom registracije i slanja narudžbe u web trgovini.

  Suglasnost za obradu podataka kupac i/ili registrirani korisnik daje u svrhu obrade i isporuke naručenih proizvoda, informativne svrhe i svrhe promocije proizvoda, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osobne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa registracije i izrade narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim stranama bez privole korisnika. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

  Za realizaciju narudžbe su nam potrebni ovi Vaši podaci: ime i prezime, adresa, e-mail adresa i broj telefona te, ako ste tvrtka, OIB.

  Korisnik/kupac je suglasan da mu na periodičkoj bazi šaljemo infomacije o našim aktivnostima i promocijama proizvoda.

  Koordinator za zaštitu podataka PZOK: Karla Škorjanc, Upraviteljica Zadruge

  Za prikupljanje i obradu osobnih podataka kupaca odgovornost snosi:

  Poljoprivredna zadruga Otok Krk
  Trg bana Josipa Jelačića 5
  51500 Krk
  E-mail:
  Telefon: +385 91 603 0283

  Kupac i/ili korisnik web trgovine PZOK ima pravo u svako doba biti informiran o postupanju s osobnim podacima i uputiti zahtjev za ostvarivanje svojih prava. Zahtjev za brisanje (cjelovito ili djelomično) ili izmijenom osobnih podataka, kao i sva pitanja vezano za prava o zaštiti privatnosti, kupac i/ili registrirani korisnik šalje na e-mail adresu: .

  Svi podaci trebaju biti točni i ažurirani. PZOK ima dužnost zaštititi informatičke sustave od neovlaštenog i nezakonitog pristupa, nedozvoljene obrade osobnih podataka, kao i od slučajnog gubljenja i uništenja.

  Posebno napominjemo da sukladno odredbama Zakona o trgovini zabranjena prodaja alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina.

  Svi se podaci o kupcima i korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

  Primatelji osobnih podataka

  U zakonski dozvoljenim okvirima i ovisno o vrsti obrade, podatke kupaca i registriranih korisnika dostavljamo sljedećim partnerima:

  • Dostavne službe, špediteri, poštanske službe
  • Pružatelji IT usluga u okviru podrške i održavanja softwarea
  • Pružatelji softwareskih usluga u oblaku
  • Pružatelji usluga naplate i banke
  • Dobavljači i izvođači radova
  • Prava ispitanika

  Prava korisnika

  Osiguravamo kupcima i korisnicima sljedeća prava vezano za prikupljanje i obradu osobnih podataka:

  • Pravo na pristup
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prenosivost podataka
  • Prava na prigovor

  PZOK daje kupcima i korisnicima mogućnost izbora o obradi i korištenju njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

  Kako možete ostvarivati svoja prava

  Kupac i/ili korisnik web trgovine PZOK ima pravo u svako doba biti informiran o postupanju s osobnim podacima i uputiti zahtjev za ostvarivanje svojih prava. Zahtjev za brisanje (cjelovito ili djelomično) ili izmijenom osobnih podataka, kao i sva pitanja vezano za prava o zaštiti privatnosti, kupac i/ili registrirani korisnik šalje na e-mail adresu: .

  PZOK će bez odgađanja obraditi upite i zahtjeve u skladu sa zakonskim obvezama i informirati korisnike o poduzetim mjerama.

  Za osnovne informacije ili brze ispravke, možete kontaktirati PZOK na broj telefona: +385 91 603 0283

  Svoja prava možete ostvarivati i putem pritužbe nadzornom tijelu u vezi prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka. U RH to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb. Agencija je samostalno i neovisno državno tijelo koje nadzire provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Za više informacija slijedite poveznicu: https://azop.hr/kontakt

  Politika kolačića